Menú Tanca

Proteïnes en una població que envelleix

sarcopènia

Promoció de la ingesta de proteïnes en una població que envelleix: implicacions del disseny de productes per a la fortificació de proteïnes. La proteïna és un macronutrient d'interès per a una població que envelleix i els requisits d'ingesta augmenten amb l'edat. En conseqüència, la proteïna sovint s'enriqueix en productes per a adults grans per ajudar a alleujar la desnutrició i impedir la sarcopènia. No obstant això, cal posar més èmfasi en el disseny de productes enriquits amb proteïnes per garantir la idoneïtat per als adults grans.

Llegir article sencer (Anglès)

Comparteix-t'ho!

Salufarm. Nutrició clínica.

Zona d'accés restringit destinada exclusivament a professionals sanitaris.
La informació que està a punt de visualitzar està dirigida, pel que és necessària una formació específica en aquesta àrea per a una correcta interpretació dels continguts. Si no té els requisits anteriors, no pot accedir a aquesta àrea.

Declaro que tinc un professional sanitari.