Menú Tanca

Aminoàcids de cadena ramificada per a persones amb encefalopatia hepàtica

amino de cadena ramificada
L'encefalopatia hepàtica és una disfunció cerebral amb canvis neurològics i psiquiàtrics associats amb insuficiència hepàtica o derivació portal-sistèmica. La gravetat varia des de símptomes menors fins a coma. 
Una revisió sistemàtica Cochrane que inclou 11 assaigs clínics aleatoritzats sobre aminoàcids de cadena ramificada (BCAA) versus intervencions de control va avaluar si els BCAA poden beneficiar les persones amb encefalopatia hepàtica.

Llegir més (Anglès)

Comparteix-t'ho!

Salufarm. Nutrició clínica.

Zona d'accés restringit destinada exclusivament a professionals sanitaris.
La informació que està a punt de visualitzar està dirigida, pel que és necessària una formació específica en aquesta àrea per a una correcta interpretació dels continguts. Si no té els requisits anteriors, no pot accedir a aquesta àrea.

Declaro que tinc un professional sanitari.